Locaties

Herdersbrug

Het conversiestation zal op een greenfield site naast de centrale van Electrabel in de industriezone van Herdersbrug te Brugge worden gebouwd.

De aansluiting van het conversiestation op het bestaande Belgische transmissienet wordt voorzien via het hoogspanningsstation Gezelle. Dit hoogspanningsstation is deel van het Stevin-project en dient nog gebouwd te worden. Het einde van de bouwwerken is voorzien voor eind 2017. U vindt hierover meer informatie op: http://www.elia.be/nl/projects/grid-projects/stevin.

Richborough

Nemo Link® zal het conversiestation en het hoogspanningsstation op het voormalige terrein van het Richborough Power Station bouwen, dat nu onderdeel is van het geplande Richborough Energy Park. In maart 2012 werden de drie koeltorens en de schoorsteen van de afgeschreven elektriciteitscentrale gesloopt.

Voor het hoogspanningsstation is zowel binnen als buiten elektrische apparatuur nodig. Het hoogspanningsstation zal door een afzonderlijke omheining van het terrein van het conversiestation worden gescheiden. De maximale hoogte van elektrische apparatuur in de buitenlucht is 12,7 m. Het gebouw waarin de gasgeïsoleerde schakelinrichtingen (Gas Insulated Switchgear, GIS) zijn ondergebracht, zal ongeveer 15 meter hoog zijn.

Net als in België, is er ook een verbinding nodig tussen het hoogspanningsstation en het bestaande, Britse transmissienet. Dit project bevindt zich nog in een vroege ontwikkelingsfase en is geen onderdeel van het project van Nemo Link®. De verbinding zal het voorwerp zijn van een afzonderlijke openbare raadpleging waarbij de lokale gemeenschap en geïnteresseerde organisaties hun inspraak en hun mening over de voorstellen zullen kunnen geven.