Wat zijn conversiestations en hoogspanningsstations?

Wat is een conversiestation?

Een conversiestation vormt elektriciteit om van wisselstroom (AC: Alternating Current)) naar gelijkstroom (DC: Direct Current). In de transmissienetten van België en het Verenigd Koninkrijk wordt wisselstroom gebruikt, terwijl gelijkstroom wordt gebruikt om elektriciteit via de onderzeese kabel te transporteren.

Wat is een hoogspanningsstation?

Een hoogspanningsstation is een verbindingspunt met een elektriciteitsnet dat de spanning van de elektriciteit aanpast om de verbinding met het net te kunnen maken. Aan elk uiteinde van de Nemo Link® interconnector is een nieuw hoogspanningsstation nodig om de interconnectie op de transmissienetten in België en het Verenigd Koninkrijk te kunnen aansluiten.

Waarom gelijkstroom?

Via onderzeese kabels zal Nemo Link® de verbinding leggen tussen twee hoogspanningsnetten op wisselstroom of HVAC-netten (High Voltage AC of HVAC, High Voltage Alternating Current) die door de Noordzee gescheiden worden. De Nemo Link® interconnector maakt gebruik van HVDC-technologie, d.i. technologie gebaseerd op hoogspanninggelijkstroom (HVDC: High Voltage Direct Current). Daardoor hoeven de twee onderling verbonden wisselstroomnetten niet te worden gesynchroniseerd.

Tevens biedt HVDC de mogelijkheid om elektriciteit efficiënt te transporteren over lange afstanden, vooral bij onderzeese toepassingen. HVDC is ook zeer goed controleerbaar en biedt operationele voordelen voor beide transmissienetten.