Projecten van gemeenschappelijk belang

De Europese Commissie is van mening dat een moderne infrastructuur met adequate interconnectoren en betrouwbare netwerken van wezenlijk belang is voor een geïntegreerde energiemarkt, waar consumenten het meeste waar voor hun geld krijgen. In oktober 2013 publiceerde de Europese Commissie haar eerste lijst met ‘Projecten van gemeenschappelijk belang’ (PGB). Nemo Link is een van de 248 belangrijke energie-infrastructuurprojecten die geselecteerd werden als PGB.

PGB-projecten zullen onder andere kunnen profiteren van versnelde en efficiëntere vergunningsprocedures en een verbeterde regelgeving, en komen mogelijk ook in aanmerking voor financiële steun van de Connecting Europe-faciliteit.

Om in aanmerking te komen als PGB moet een project:

  • aanzienlijke voordelen bieden voor ten minste twee Europese lidstaten;
  • de integratie van de markt en de concurrentie bevorderen;
  • de energiebevoorradingszekerheid verhogen;
  • bijdragen tot het verminderen van de CO2-uitstoot.

PGB’s vallen onder Verordening (EU) 347/2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur, ook wel de ‘TEN-E-verordening’ genoemd.

Een link naar de TEN-E-verordening vindt u hieronder.

Meer informatie over PGB’s vindt u op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm.