Projectpartners

Wie is Elia?

Elia is de Belgische transmissienetbeheerder, die instaat voor het beheer van meer dan 8.000 km leidingen en ondergrondse kabels in heel België.

De onderneming vervoert elektriciteit van de producenten naar de distributienetten, die ze op hun beurt tot bij de klanten brengen. Elia speelt ook een sleutelrol op economisch vlak: het net levert rechtstreeks elektriciteit aan grote ondernemingen die op het Belgische transmissienet zijn aangesloten.

Om zijn opdracht van elke dag te vervullen en aan de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden, telt Elia in België op dit ogenblik meer dan 1 100 professionals, die instaan voor het dagelijks beheer van een net dat als een van de meest betrouwbare netten in Europa bekendstaat.

Elia heeft in 2010 zijn activiteiten in Europees perspectief uitgebreid en behoort door de acquisitie van de Duitse netbeheerder 50Hertz, in samenwerking met Industry Funds Management (IFM), tot de top 5 van Europese transmissienetbeheerders.

Wat is National Grid Interconnector Holdings Limited?

National Grid Interconnector Holdings Limited is een dochteronderneming van National Grid Plc, die eigenaar en beheerder is van de gas- en elektriciteitsinfrastructuur in het Verenigd Koninkrijk en in het noordoosten van de Verenigde Staten. In Groot-Brittannië exploiteert de groep National Grid de netten die het land van gas en stroom voorzien. In het noordoosten van de VS levert de groep rechtstreeks energie aan miljoenen klanten.
De groep heeft een spilfunctie in het energiesysteem.

Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar energie, verbindt National Grid het elektriciteitstransmissienet van het VK met de netten van andere landen via interconnecties. Zo zijn er al verbindingen met Frankrijk, onder de naam IFA (Interconnexion France Angleterre), en met Nederland, onder de naam BritNed.