Protected: Evolutie Herdersbrug Conversie Station

This post is password protected. To view it please enter your password below:

Belgische landkabel geleverd op site in West-Vlaanderen

27/11/2017

Een aantal kabelwerken mijlpalen werden in 2017 bereikt aan de Britse kant. De landkabel werken zijn er nu bijna af en de onderzeese kabel werd gelegd en begraven in de Engelse wateren.

Voor de Belgische landkabel werken werd het tempo ook opgedreven sinds ze gestart zijn in september!

De kabel voor de Belgische landverbinding was verschepen uit Kinuura, gelegen in de Aichi prefectuur van Japan, op 27 september 2017. Na een lange vaart zijn de kabels aangekomen aan de haven van Zeebrugge op 20 november.
Daar werden de twee keer 8 850 m kabel uitgeladen.

Nu zijn de 32 kabel ‘drums’ op werf aangekomen.

 IMG_4255-Copy          IMG_4278-Copy

Ze zullen zo snel mogelijk geplaatst worden in de buizen die langs de kabelroute geïnstalleerd werden.

Cable-Installation-Works-2          Cable-Installation-Works

1 000 000 gewerkte manuren zonder ongeval met arbeidsongeschiktheid

26/10/2017

In september heeft Nemo Link de mijlpaal van 1 000 000 manuren zonder ongeval met ziekteverzuim bereikt.

 

Nemo_Life-Saving_Rules1De SHEQ Manager van Nemo Link, Craig Silcock, is fier deze informatie bekend te maken en zegt:

“Dit is een uitstekende prestatie gezien het project ingewikkeld en uitgebreid is. Het is het resultaat van veel werk, van inspanning en van een bijzondere aandacht aan veiligheid. Hiervoor dank ik ons team en onze opdrachtnemer. Deze prestatie is een demonstratie van de excellente veiligheidsstandaarden die we hebben. We zullen doorgaan met deze standaarden. De uitvoering van onze bouwwerken op veilige wijze blijft topprioriteit voor alle ondernemingen die deelnemen aan het project.”

Belgische landkabel werken kunnen beginnen: alle vergunningen toegekend

22/06/2017

Eén van de grootste uitdagingen op een project zoals Nemo Link is om alle vergunningen te krijgen voor de bouwwerken.

Als vervolg van veel inzet van het Nemo Team werden alle vergunningen voor de werken in verband met de Belgische onshore kabel route toegekend:

- Weg vergunning;

- Bouw vergunning:

- Verklaring van openbaar nut.

De Belgische onshore kabel werken kunnen nu in september 2017 beginnen, zoals voorzien in de planning.

Cable Route BE

Meer informatie over de kabel route:

De twee kabels voor de 400KV DC Link zullen geïnstalleerd zijn in twee evenwijdige buizen over een afstand van 8.850 m van het strand in Zeebrugge tot het conversie station in Herdersbrug.

Het conversie station, die in Pathoekeweg 302 in Brugge ligt, wordt momenteel gebouwd.

Er zijn acht horizontale ‘directional drills’ om door de dune, een natuurgebied, wegen en spoorwegen te graven. De langste drill is 538.5 meter lang. De kabels zullen stuk per stuk in de buizen getrokken zijn en daarna zullen de verschillende stukken aangesloten worden in ‘joint pits’.

De vergunningen kunnen jullie op de ‘documenten downloaden’ pagina vinden.

 

 

Nieuwe glijbekisting firewall voor de NLL site in Herdersbrug

In februari werden er uitzonderlijke werken uitgevoerd op de Belgische convertersite in Herdersbrug.

De Oostenrijkse onderneming Gleitbau (http://gleitbau.com) werd aangesteld voor de constructie van een glijbekisting muur. De muur zal dienst doen als een firewall tussen de transformatoren en de converterhal.
Een glijbekisting of klimbekisting is een bekisting van beperkte hoogte voor betonwanden die, na het storten en verharden van de beton, telkens langzaam omhoog wordt gebracht.
De glijbekisting techniek werd vooral gekozen omdat het tijdwinst mogelijk maakt. Dankzij deze techniek, die niet vaak in Belgïe werd gebruikt, kan men immers kwaliteitvolle resultaten bekomen in een relatief korte periode.

De bedoeling van deze muur is om een mogelijk impact bij brand van de tranformatoren te verhinderen in de converterhal. De muur is 0.5 m dik en 17 m hoog.

De muur werd gebouwd met een snelheid van ongeveer 3 m per dag. Dit vertegenwoordigt een belangrijke stap voor de Herdersbrug constructie werken.

 

IMG_1089

 

IMG_1329

 

Vergunningen conversiestation Herderbrug toegekend

Op donderdag 4 augustus hebben we de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het conversiestation in Herdersbrug ontvangen.

Begin juli werd ook onze milieuvergunning goedgekeurd. Daardoor kan de bouw van het station van start gaan op maandag 12 september 2016.

Nem_artikel_600px

Infomarkt omwonenden

Op donderdag 23 juni werd een infomarkt georganizeerd om de omwonenden te informeren met betrekking tot de geplande kabelwerken tussen het strand van Zeebrugge en Herdersbrug.

2016 06 NEMO Infosessie OK IMG_1429

Gerelateerde documentatie:
Info folder
Persbericht

Nemo Link juicht de positieve beslissing over het wettelijk kader voor interconnectie toe

Nemo Link juicht de positieve beslissing toe van de Britse regulator Ofgem over het wettelijk kader voor de voorgestelde Nemo Link interconnectie tussen het VK en België. De CREG, de Belgische regulator, zal het wettelijk kader voor Nemo publiceren als bijlage bij de nieuwe tariefmethodologie.

Alan Foster, verantwoordelijke European Business Development, National Grid:

“De beslissing om de bouw van de interconnector toe te laten onder het ‘cap & floor’-regime geeft ons meer zekerheid over de inkomstenstromen en zorgt ervoor dat het project de juiste koers blijft varen zodat er in de lente van 2015 een finale investeringsbeslissing genomen kan worden. Het is ook bemoedigend nieuws voor de andere interconnectieprojecten die we met andere Europese partners aan het ontwikkelen zijn.”

Stefaan Vanden Berghe, verantwoordelijke Large Infrastructure Projects, Elia:

“We zijn blij dat het wettelijk kader voor de Nemo Link interconnector tussen België en het VK bepaald is en nu zowel in België als het VK gepubliceerd wordt. Dit is voor Elia een essentiële voorwaarde om een evaluatie te maken en de finale investeringsbeslissing in de lente van 2015 te kunnen nemen.”

National Grid Nemo Link Limited krijgt vergunning voor interconnector

Op 8 maart 2013 heeft de Britse Gas & Electricity Markets Authority (de autoriteit voor de gas- en elektriciteitsmarkten in het Verenigd Koninkrijk) (Ofgem) aan National Grid Nemo Link Limited een vergunning toegekend voor een interconnectie.

Deze vergunning laat National Grid Nemo Link Limited toe deel te nemen aan de uitbating van de Nemo Link®, d.i. een elektrische interconnectie tussen België en Groot-Brittannië.

De Nemo Link®-interconnector zal bestaan uit onderzeese en ondergrondse elektriciteitskabels, die in elk land verbonden zijn met een conversiestation en een hoogspanningsstation, zodat elektriciteit in beide richtingen tussen de twee landen zal kunnen stromen.

Krachtens de Britse Electricity Act uit 1989 (Britse wet van 1989 inzake elektriciteit) is een vergunning voor een elektrische interconnectie vereist en kan die niet samengaan met enige andere elektriciteitsvergunning.

Meer informatie vindt u op de website van Ofgem: http://www.ofgem.gov.uk. Een kopie van de vergunning kan aangevraagd worden bij de Ofgem Library op het adres 9 Millbank, London, SWIP 3GE, telefonisch op het nummer +44/20 7901 7003 of door een e-mail te sturen naar library@ofgem.gov.uk.

Vergunningsaanvragen voor het Nemo Link®-project ingediend

Er is een grote stap voorwaarts gezet in de ontwikkeling van de interconnectie tussen het Verenigd Koninkrijk en België nu een groot deel van de vergunningen aan de Belgische, Franse en Britse autoriteiten is aangevraagd.
 
Iedere aanvraag gaat gepaard met een milieuverklaring om aan te geven dat de mogelijke effecten van de werkzaamheden op het milieu nauwgezet in aanmerking zijn genomen.

De gezamenlijke projectmanagers, Mark Pearce van National Grid en Tim Schyvens van Elia, hebben aangegeven dat het aanvragen van de bouwvergunningen en het milieuonderzoek voor een dergelijk project een behoorlijke klus is. De verbinding loopt door Belgische, Britse en Franse wateren, zodat met meerdere rechtsgebieden overleg moet worden gepleegd. Alleen al de Britse milieuverklaring voor kabels aan land beslaat 20 hoofdstukken, 24 bijlagen en 27 ontwerptekeningen, wat een indruk geeft van de hoeveelheid werk die de planningfase met zich meebrengt.