Nieuwe glijbekisting firewall voor de NLL site in Herdersbrug

In februari werden er uitzonderlijke werken uitgevoerd op de Belgische convertersite in Herdersbrug.

De Oostenrijkse onderneming Gleitbau (http://gleitbau.com) werd aangesteld voor de constructie van een glijbekisting muur. De muur zal dienst doen als een firewall tussen de transformatoren en de converterhal.
Een glijbekisting of klimbekisting is een bekisting van beperkte hoogte voor betonwanden die, na het storten en verharden van de beton, telkens langzaam omhoog wordt gebracht.
De glijbekisting techniek werd vooral gekozen omdat het tijdwinst mogelijk maakt. Dankzij deze techniek, die niet vaak in Belgïe werd gebruikt, kan men immers kwaliteitvolle resultaten bekomen in een relatief korte periode.

De bedoeling van deze muur is om een mogelijk impact bij brand van de tranformatoren te verhinderen in de converterhal. De muur is 0.5 m dik en 17 m hoog.

De muur werd gebouwd met een snelheid van ongeveer 3 m per dag. Dit vertegenwoordigt een belangrijke stap voor de Herdersbrug constructie werken.

 

IMG_1089

 

IMG_1329

 

Vergunningen conversiestation Herderbrug toegekend

Op donderdag 4 augustus hebben we de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het conversiestation in Herdersbrug ontvangen.

Begin juli werd ook onze milieuvergunning goedgekeurd. Daardoor kan de bouw van het station van start gaan op maandag 12 september 2016.

Nem_artikel_600px

Infomarkt omwonenden

Op donderdag 23 juni werd een infomarkt georganizeerd om de omwonenden te informeren met betrekking tot de geplande kabelwerken tussen het strand van Zeebrugge en Herdersbrug.

2016 06 NEMO Infosessie OK IMG_1429

Gerelateerde documentatie:
Info folder
Persbericht

Nemo Link juicht de positieve beslissing over het wettelijk kader voor interconnectie toe

Nemo Link juicht de positieve beslissing toe van de Britse regulator Ofgem over het wettelijk kader voor de voorgestelde Nemo Link interconnectie tussen het VK en België. De CREG, de Belgische regulator, zal het wettelijk kader voor Nemo publiceren als bijlage bij de nieuwe tariefmethodologie.

Alan Foster, verantwoordelijke European Business Development, National Grid:

“De beslissing om de bouw van de interconnector toe te laten onder het ‘cap & floor’-regime geeft ons meer zekerheid over de inkomstenstromen en zorgt ervoor dat het project de juiste koers blijft varen zodat er in de lente van 2015 een finale investeringsbeslissing genomen kan worden. Het is ook bemoedigend nieuws voor de andere interconnectieprojecten die we met andere Europese partners aan het ontwikkelen zijn.”

Stefaan Vanden Berghe, verantwoordelijke Large Infrastructure Projects, Elia:

“We zijn blij dat het wettelijk kader voor de Nemo Link interconnector tussen België en het VK bepaald is en nu zowel in België als het VK gepubliceerd wordt. Dit is voor Elia een essentiële voorwaarde om een evaluatie te maken en de finale investeringsbeslissing in de lente van 2015 te kunnen nemen.”

National Grid Nemo Link Limited krijgt vergunning voor interconnector

Op 8 maart 2013 heeft de Britse Gas & Electricity Markets Authority (de autoriteit voor de gas- en elektriciteitsmarkten in het Verenigd Koninkrijk) (Ofgem) aan National Grid Nemo Link Limited een vergunning toegekend voor een interconnectie.

Deze vergunning laat National Grid Nemo Link Limited toe deel te nemen aan de uitbating van de Nemo Link®, d.i. een elektrische interconnectie tussen België en Groot-Brittannië.

De Nemo Link®-interconnector zal bestaan uit onderzeese en ondergrondse elektriciteitskabels, die in elk land verbonden zijn met een conversiestation en een hoogspanningsstation, zodat elektriciteit in beide richtingen tussen de twee landen zal kunnen stromen.

Krachtens de Britse Electricity Act uit 1989 (Britse wet van 1989 inzake elektriciteit) is een vergunning voor een elektrische interconnectie vereist en kan die niet samengaan met enige andere elektriciteitsvergunning.

Meer informatie vindt u op de website van Ofgem: http://www.ofgem.gov.uk. Een kopie van de vergunning kan aangevraagd worden bij de Ofgem Library op het adres 9 Millbank, London, SWIP 3GE, telefonisch op het nummer +44/20 7901 7003 of door een e-mail te sturen naar library@ofgem.gov.uk.

Vergunningsaanvragen voor het Nemo Link®-project ingediend

Er is een grote stap voorwaarts gezet in de ontwikkeling van de interconnectie tussen het Verenigd Koninkrijk en België nu een groot deel van de vergunningen aan de Belgische, Franse en Britse autoriteiten is aangevraagd.
 
Iedere aanvraag gaat gepaard met een milieuverklaring om aan te geven dat de mogelijke effecten van de werkzaamheden op het milieu nauwgezet in aanmerking zijn genomen.

De gezamenlijke projectmanagers, Mark Pearce van National Grid en Tim Schyvens van Elia, hebben aangegeven dat het aanvragen van de bouwvergunningen en het milieuonderzoek voor een dergelijk project een behoorlijke klus is. De verbinding loopt door Belgische, Britse en Franse wateren, zodat met meerdere rechtsgebieden overleg moet worden gepleegd. Alleen al de Britse milieuverklaring voor kabels aan land beslaat 20 hoofdstukken, 24 bijlagen en 27 ontwerptekeningen, wat een indruk geeft van de hoeveelheid werk die de planningfase met zich meebrengt.

National Grid Nemo Link Limited vraagt vergunning aan voor interconnectie

Op 20 december 2012 heeft National Grid Nemo Link Limited een vergunning voor een interconnectie aangevraagd bij de Britse energieregulator Ofgem (Office of Gas & Electricity Markets).

In overeenstemming met de Britse Electricity Act van 1989 is in Groot-Brittannië een vergunning vereist om deel te nemen aan de exploitatie van een elektrische interconnectie. Een vergunning voor een interconnectie kan niet worden gehouden in combinatie met enige andere elektriciteitsvergunning.

Dit is een belangrijke mijlpaal binnen de ontwikkeling van het project.

Bezoek de website van Ofgem, www.ofgem.gov.uk, voor meer informatie.

Oude koeltorens van energiecentrale gesloopt, weg vrij voor nieuwe interconnectie met het Europese vasteland

In maart 2012 zijn de laatste overblijfselen van de voormalige elektriciteitscentrale Richborough Power Station in Kent, de koeltorens en de schoorsteen, gesloopt. De weg is nu vrij voor de oprichting van een nieuw energiepark. National Grid Nemo Link Limited heeft plannen om een deel van het terrein te gebruiken voor een interconnectie met België.

Richborough Blow Down.

De interconnectie is een gezamenlijk project van de Belgische Elia groep en National Grid Nemo Link Limited, een dochter van de Britse onderneming National Grid Plc. Met dit project wordt de eerste elektriciteitsverbinding tussen de twee landen gecreëerd. Het plan voorziet in het leggen van een onderzeese HVDC-kabel van 1000 megawatt tussen Zeebrugge en Richborough, een afstand van ca. 130 kilometer.
Met deze verbinding wordt het mogelijk om elektriciteit in beide richtingen te transporteren. Het zou de derde interconnectie tussen Kent en het Europese vasteland worden. De BritNed-interconnectie tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland is in 2011 in gebruik genomen, de IFA-interconnectie met Frankrijk in 1986.

Kevin Lee, business development manager bij National Grid, vertelt:
“Het vinden van een geschikte locatie in Kent voor de aanlanding van kabels voor de interconnectie biedt duidelijke voordelen. Kent ligt het dichtst bij het Belgische vasteland, zodat de lengte van de onderzeese kabel minimaal blijft. Zo worden niet alleen kosten bespaard, maar worden ook de effecten op het maritieme leven beperkt.”

“Het plan bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar we verheugen ons nu al op de samenwerking met de plaatselijke autoriteiten, gemeenschappen en belangengroepen om ervoor te zorgen dat dit spannende project alle betrokkenen ten goede zal komen. Interconnecties gaan een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de bevoorradingszekerheid van het land en bij het tot stand brengen van een competitieve Europese elektriciteitsmarkt.”

Volgens de planning zou het project in 2018 in gebruik worden genomen.