Vergunningsaanvragen downloaden

De Nemo Link®-projectgroep heeft een aantal vergunningen aangevraagd voor de bouw van een interconnectie tussen België en het Verenigd Koninkrijk, die de Nemo Link®- interconnector genoemd wordt.

Aanvragen aan autoriteiten in België en Frankrijk zijn gedaan in naam van Elia Asset NV en aan de Britse autoriteiten in naam van National Grid Nemo Link Limited.

Hieronder kunt u kopies van de aanvraagdocumenten downloaden.

Ter info: deze pagina zal in de komende weken aangepast worden met de laatste info

VK onshore aanvraag

Alle plannen (44.6MB) (in het Engels)
Afzonderlijke plannen zijn beschikbaar op aanvraag. Gelieve ons te contacteren voor meer informatie.

Ontwerp- en toegangsverklaring (5.1MB) (in het Engels)

Evaluatie van de impact op bomen en gewassen (8.6MB) (in het Engels)

BREEAM-evaluatie (0.5MB) (in het Engels)

Milieuverklaring Niet-technische samenvatting (0.7MB) (in het Engels)

Milieuverklaring Volume I (3MB) (in het Engels)

Milieuverklaring en cijfers (154MB) (in het Engels)

Milieuverklaring Volume 2 Bijlagen (Deel 1 van 2) (72MB) (in het Engels)

Milieuverklaring Volume 3 Bijlagen (Deel 2 van 2) (20MB) (in het Engels)

Overzicht van het Afvalbeheersplan (0.5MB) (in het Engels)

Evaluatierapport inzake duurzaamheid september 2013 (1.1MB) (in het Engels)

Effect op het natuurbehoud in Europa Indiening van advies door de aanvrager september 2013 (13.5MB) (in het Engels)

Kennisgeving aan de eigenaars (28KB) (in het Engels)

Stedenbouwkundige verklaring (6.5MB) (in het Engels)

Briefwisseling voor indiening stedenbouwkundige aanvraag september 2013 (1.6MB) (in het Engels)

Afvaardigingen Adviezen ontvangen van erkende en niet-erkende adviseurs inzake stedenbouwkundige aanvraag september 2013 (3.3MB) (in het Engels)

Antwoord aan de afvaardigingen september 2013 (0.3MB) (in het Engels)

Brief van TEP (milieuconsultancybedrijf ‘The Environment Partnership’) aan TDC en DDC september 2013 (0.2MB) (in het Engels)

Interconnector VK – België Addendum juli 2013 (0.2MB) (in het Engels)

Offshore aanvraag

VK
Mariene Milieuverklaring Nemo Link UK (58.2MB) (in het Engels)

Mariene niet-technische samenvatting Nemo Link UK (1.6MB) (in het Engels)

Volume II Nemo Mariene MV techn. bijlage hoge kwal (95.8MB) (in het Engels)

Ontwikkeling van een Interconnector tussen VK en België – Behoefteanalyse (168KB) (in het Engels)

België
Milieueffectenrapport Offshore België 1 (6.6MB) (in het Nederlands)

Milieueffectenrapport Offshore België 2 (0.6MB) (in het Nederlands)

Kaarten(15.9MB)

Belgisch MER Niet-technische samenvatting Nemo (1.5MB) (in het Nederlands)

Belgisch MER Niet-technische samenvatting Nemo (0.7MB) (in het Engels)

Belgisch MER Niet-technische samenvatting Nemo (0.8MB) (in het Frans)

Frankrijk
Frans offshore milieurapport (23.2MB) (in het Frans)

Technisch document: projectbeschrijving (2.6MB) (in het Engels)

Archief vergunningen

Maart 2013 VK onshore aanvraag (ingetrokken)