Nemo Link

Duurzaamheidsdoelstellingen realiseren en aan de klimaatverandering het hoofd bieden.

Nemo Link

In samenwerking met
lokale gemeenschappen
en bedrijven.

De Nemo Link® interconnector zal de electricteitsnetwerken van België en het Verenigd Koninkrijk via onderzeese kabels met elkaar verbinden en op die manier een uitwisseling van elektriciteit tussen beide landen toelaten.